top of page
Dr Jan Gevers

Dr Jan Gevers

Visie

Al jaren streeft hij naar het huidig Europees beleid, dat stilaan in beweging komt.

  • Toegankelijkheid- doeltreffendheid en kwaliteit
  • Curatieve geneeskunde maar eveneens om preventie, educatie en revalidatie
  • De voorbije 20 jaar waren de 4 C's het uitgangspunt:

         + Contact
         + Continuïteit
         + Comprehensie
         + Coördinatie

Productpagina: Stores_Product_Widget
Productpagina: Product Slider
bottom of page